Nieuwsberichten

De ruimte voor echte diversiteit krimpt
gepubliceerd: zondag, 10 oktober 2021
In naam van de diver­si­teit wordt de ruimte voor echte diver­si­teit steeds kleiner gemaakt. Dat komt in het bij­zon­der naar voren in het debat rond gen­deri­den­ti­teit.
Het is bijna zover: opGROEIsymposium 2021
Zaterdag 9 oktober in Ede
gepubliceerd: zaterdag, 2 oktober 2021
Nog een weekje en we mogen ouders en andere opvoe­ders verwel­ko­men bij het volgende opGROEIsymposium dat gelukkig fysiek kan gaan plaats­vin­den. Thema deze keer is: God­de­lijke diver­si­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven.
Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk
gepubliceerd: dinsdag, 20 april 2021
Het OpGROEIsymposium wil opvoe­ders in de brede zin van het woord sterken in hun opvoe­dende taak m.n. op het vlak van licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit. De inlei­dingen en workshops zijn erop gericht om vanuit de domeinen van onder­wijs, poli­tiek, media en weten­schap de deel­ne­mers te voe­den met in­for­ma­tie en tevens om hen de gelegen­heid te geven tot uit­wis­se­ling.
opGROEIsymposium 2021
Zaterdag 9 oktober 2021 • De Schuilplaats Ede
gepubliceerd: zaterdag, 20 februari 2021
In 2021 staat er weer een opGROEIsymposium gepland en wel op zater­dag 9 ok­to­ber. We hebben als locatie gekozen voor De Schuil­plaats te Ede van de Evan­ge­lische Ge­meen­te. De ruime zaal en diverse multi­func­tionele ruimtes voor de workshops en de lunch bie­den voldoende gelegen­heid het pro­gram­ma te volgen met inachtne­ming van de - moge­lijk dan nog steeds gel­dende - corona­maat­re­ge­len.
Geen opGROEIsymposium dit jaar
Wel internationaal symposium Theology of the Body
gepubliceerd: vrijdag, 3 mei 2019
In tegen­stel­ling tot eer­dere berichten is er dit jaar géén opGROEI­symposium. Voor de kleine organi­sa­tie is het te inge­wik­keld gebleken om het opGROEIsymposium te combineren met het inter­na­tio­nale symposium. Graag ver­wij­zen we alle geïn­te­res­seer­den naar het inter­na­tio­nale symposium over de Theo­lo­gie van het Lichaam.
Save-the-date OpGROEIsymposium: 28 t/m 30 juni 2019
gepubliceerd: zondag, 23 december 2018
Sinds 2014 heeft er drie keer een opGROEIsymposium plaats­ge­von­den in Hilversum. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om ouders, opvoe­ders, pas­to­raal werken­den, docenten en andere belang­stel­len­den te onder­steunen bij de seksuele opvoe­ding. In juni 2019 sluit het opGROEIsymposium aan bij een inter­na­tio­naal symposium. 


maandag, 6 november 2017Audio-opnames van het symposium
dinsdag, 26 september 2017Fotoserie Fotoreportage
vrijdag, 22 september 2017Vervanging voor Gert-Jan-Segers
woensdag, 6 september 2017Interessante workshops nader uitgewerkt
vrijdag, 30 juni 2017Bestel nu de flyer
donderdag, 20 april 2017Mijn kind, ik gun je het beste
woensdag, 9 maart 2016Audio opGROEIsymposium 2016
woensdag, 9 maart 2016Fotoserie opGROEIsymposium 2016 Fotoreportage
vrijdag, 19 februari 2016Artikel in Katholiek Nieuwsblad van 19 februari 2016
woensdag, 10 februari 2016Wij presenteren met trots... de dagpresentatoren!
vrijdag, 5 februari 2016Sterker dan de haat
woensdag, 27 januari 2016Voorbespreking met Angela Crott
maandag, 14 december 2015Flyer opGROEIsymposium 2016
donderdag, 9 oktober 2014Audio opGROEIsymposium 2014

meer berichten vindt u in het archief

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •