Nieuwsberichten

OpGROEIsymposium 2022 geannuleerd
gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022
De organi­sa­tie van het opGROEIsymposium heeft helaas moeten besluiten om de dag niet door te laten gaan. Hoewel er veel is gedaan om het symposium onder de aan­dacht te brengen van ouders, andere opvoe­ders en geïn­te­res­seer­den, bleef het aantal aanmel­dingen laag. De opzet van het symposium vraagt om een rede­lijke opkomst, omdat de dag mede bedoeld is voor ont­moe­ting en uit­wis­se­ling.
opGROEIsymposium 2022
Zaterdag 8 oktober 2022 - De Schuilplaats Ede
gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022
In het najaar staat weer een volgend opGROEIsymposium op het pro­gram­ma. Het symposium dat op zater­dag 8 ok­to­ber 2022 plaats­vindt in Ede heeft als thema: Bouwen aan Vertrouwen, over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk.
Recht op vrijheid van meningsuiting
Vrijdag 18 februari 2022 - Webinar
gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022
Op vrij­dag­avond 18 februari 2022 hou­den we een webinar met als thema: ‘Recht op vrij­heid van meningsui­ting’.
Lezingen OpGROEIsymposium 2021 Audio
gepubliceerd: maandag, 20 december 2021
Tijdens het OpGROEIsymposium 2021 zijn opnames gemaakt door Radio Maria van de lezingen van Jelle Wiering en Luc Simons pr.
Fotoserie opGROEIsymposium 2021 Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 22 oktober 2021
Ook deze editie van het opGROEIsymosium is er weer een foto­se­rie gemaakt. Van­wege de privacy van de deel­ne­mers hebben we een beperkte selectie gemaakt waar­mee toch een mooi sfeerplaatje wordt ver­beeld. En de datum voor volgend jaar is al bekend!
De ruimte voor echte diversiteit krimpt
gepubliceerd: zondag, 10 oktober 2021
In naam van de diver­si­teit wordt de ruimte voor echte diver­si­teit steeds kleiner gemaakt. Dat komt in het bij­zon­der naar voren in het debat rond gen­deri­den­ti­teit.


zaterdag, 2 oktober 2021Het is bijna zover: opGROEIsymposium 2021
dinsdag, 20 april 2021Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk
zaterdag, 20 februari 2021opGROEIsymposium 2021
vrijdag, 3 mei 2019Geen opGROEIsymposium dit jaar
zondag, 23 december 2018Save-the-date OpGROEIsymposium: 28 t/m 30 juni 2019
maandag, 6 november 2017Audio-opnames van het symposium
dinsdag, 26 september 2017Fotoserie Fotoreportage
vrijdag, 22 september 2017Vervanging voor Gert-Jan-Segers
woensdag, 6 september 2017Interessante workshops nader uitgewerkt
vrijdag, 30 juni 2017Bestel nu de flyer
donderdag, 20 april 2017Mijn kind, ik gun je het beste
woensdag, 9 maart 2016Audio opGROEIsymposium 2016
woensdag, 9 maart 2016Fotoserie opGROEIsymposium 2016 Fotoreportage
vrijdag, 19 februari 2016Artikel in Katholiek Nieuwsblad van 19 februari 2016

meer berichten vindt u in het archief

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •