Geen opGROEIsymposium dit jaar

Wel internationaal symposium Theology of the Body

gepubliceerd: vrijdag, 3 mei 2019

In tegen­stel­ling tot eer­dere berichten is er dit jaar géén opGROEIsymposium. Voor de kleine organi­sa­tie is het te inge­wik­keld gebleken om het opGROEIsymposium te combineren met het inter­na­tio­nale symposium. Graag ver­wij­zen we alle geïn­te­res­seer­den naar het inter­na­tio­nale symposium over de Theo­lo­gie van het Lichaam.

Inter­na­tio­nal symposium

Eens in de paar jaar wordt er een inter­na­tio­naal symposium gehou­den over de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’. Dit is de bena­ming voor de visie van paus Johannes Paulus II op wie de mens is en hoe het licha­me­lijke, de seksua­li­teit, een uitdruk­king is van ons geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Dit jaar is Neder­land gastland voor het het inter­na­tio­nale symposium.

Details

  • vrij­dag 28 t/m zon­dag 30 juni 2019
  • Abdij Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade
  • Alle in­for­ma­tie over het drie­daag­se symposium vindt u op de inter­na­tio­nale web­si­te.
  • Het thema luidt: Defen­ding and Promo­ting Human Dignity in a Secular Age.
  • Het symposium staat open voor alle geïn­te­res­seer­den. De voer­taal is Engels.
opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •