Fotoserie

gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2017
foto: Wim Koopman
Birgitte Kelle
Birgitte Kelle

Het derde opGROEIsymposium dat op 23 sep­tem­ber 2017 plaatsvond in het St. Anna­ge­bouw achter de mooie Vitus­kerk van Hilversum, mag weer een groot succes genoemd wor­den. Een goede opkomst, boeiende lezingen, prak­tische work­shops en zomers weer maakten van het symposium weer een geslaagde dag.

Onder de kun­dige lei­ding van dagvoor­zit­ter Marc Demandt kwamen ach­ter­een­vol­gens Lambert Hendriks (pries­ter en docent moraal­theo­lo­gie), Birgitte Kelle (Duits jour­na­liste, publiciste en voor­zit­ter van ‘Frau 2000plus’) en Eppo Bruins (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) aan het woord. Van­wege het prach­tige weer werd voor de lunch dank­baar ge­bruik­ge­maakt van de tuin.

’s Middags waren er work­shops van Birgitte Kelle, Monica Mertens-Mom, Judith van Hoof en Flora Oor, Martijn en Veroniek Christ en Yvonne Koopman en Monique Dankers. De dag werd besloten met een gebeds­vie­ring en een borrel.

De foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •