Vervanging voor Gert-Jan-Segers

gepubliceerd: vrijdag, 22 september 2017
Vervanging voor Gert-Jan-Segers

Van­wege de voort­gaande kabinetson­derhan­de­lin­gen is het voor Gert-Jan Segers, fractievoor­zit­ter van de ChristenUnie, helaas niet moge­lijk om aan het opGROEIsymposium deel te nemen. Voor hem in de plaats is zijn collega, Kamerlid Eppo Bruins, bereid gevon­den een van de hoofd­le­zingen te geven.

Eppo Bruins is natuur­kun­dige en o.a. hoofd­re­dac­teur van DenkWijzer, het blad van het weten­schap­pe­lijk instituut van de ChristenUnie. Hij is in de Tweede Kamer namens de ChristenUnie woord­voer­der onder­wijs, weten­schap, eco­no­mische Zaken (innovatie, on­der­ne­mer­schap, be­drijfs­le­venbeleid), infra­struc­tuur en media.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •