Interessante workshops nader uitgewerkt

gepubliceerd: woensdag, 6 september 2017
foto: Wim Koopman
Interessante workshops nader uitgewerkt

Het mid­dag­pro­gramma van het opGROEIsymposium bestaat uit twee rondes met workshops. De workshops met Birgit Kelle en Monica Mertens vin­den één keer plaats, de overige workshops twee keer. Op de dag zelf schrijf je je in voor de workshop(s) die je wilt volgen.

In gesprek met Birgit Kelle

Birgit Kelle

Birgit Kelle geeft in de lezing in de ochtend een inkijkje in hoe de gen­der­ideo­lo­gie zich strate­gisch over Europa verspreidt. Zij stelt dat het tegen­ge­luid al snel als homo­foob of ‘hatespeech’ wordt bestem­peld. Voor zowel docenten als ouders is het volgens de Duiste jour­na­liste be­lang­rijk om je rechten te kennen en te weten hoe je zou kunnen rea­geren. In de workshop is gelegen­heid met haar hierover in gesprek te gaan. 

Workshop­lei­der: Birgit Kelle, Duitse jour­na­liste / publiciste en moe­der van 4 kin­de­ren.

Weer­baar­heid: voor kin­de­ren én ouders

Monica Mertens-Mom

In deze workshop over weer­baar­heid enkele tips, ‘strijd­mid­de­len’, hand­vat­ten en na­tuur­lijk wat actie! Weer-baar-heid heeft te maken met kwets­baar­heid en ver­de­di­ging. Daartoe heb je kennis, inzicht en wijs­heid nodig. Maar ook strijd­mid­de­len om je gereed te maken voor het ‘gevecht’. Een gevecht met meer­dere vormen en gezichten op licha­me­lijk, gees­te­lijk, seksueel, spi­ri­tu­eel gebied. Weer­baar­heid staat nooit stil en duurt je hele leven lang, maar... de wedstrijd is al gewonnen!

Workshop­lei­der: Monica Mertens-Mom, 33 jaar getrouwd, moe­der, oma en al vele jaren werk­zaam binnen gezin, kerk en samen­le­ving in ver­schil­lende rollen, o.a. als contextueel hulp­ver­le­ner, preventie­me­de­werker loverboypro­ble­ma­tiek, spreker, trainer weer­baar­heid( voor kin­de­ren en vol­was­se­nen.

Tips voor de seksuele opvoe­ding van jonge kin­de­ren (0-12 jaar)

Judith van Hoof

In deze workshop ga je onder lei­ding van Judith en Flora nadenken over wat seksuele opvoe­ding voor jonge kin­de­ren kan inhou­den. Na een korte inlei­ding gaan we in groepjes aan de slag met een actuele casus. De workshop sluiten we af met een aantal aan­dachts­pun­ten/tips voor de seksuele opvoe­ding van jonge kin­de­ren.

Workshop­lei­ders: Judith van Hoof (pedagoge en moe­der van 4 kin­de­ren / tieners) en Flora Oor (moe­der van 5 kin­de­ren / tieners) 

Sociale media: do’s and dont’s (gericht op 11+)

Martijn en Veroniek Christ

In deze workshop staat het thema centraal dat bij elke ouder­avond wel op een of andere manier aan bod komt: Social media, hoe pak je dat aan met je kin­de­ren.

De kloof tussen de virtuele wereld van tieners en hun opvoe­ders wordt belicht en hoe deze kloof kan wor­den gedicht. De workshop geeft hand­vat­ten voor hoe je kin­de­ren en tieners kunt be­scher­men tegen de nare kant van de cyber­we­reld en bespreekt nog veel meer concrete en prak­tische tips. “Als we onze kin­de­ren goed willen opvoe­den, is het van belang dat we ons verdiepen in hun bele­vings­we­reld op het in­ter­net”, aldus Veroniek Christ.

Workshop­lei­ders: Martijn en Veroniek Christ, 16 jaar getrouwd en ouders van 5 kin­de­ren in de leef­tijd van 13 jaar tot 8 maan­den. Martijn is mobili­teit adviseur binnen de politie en Veroniek is beleids­me­de­werkster voor jeugd en jon­ge­ren in het bisdom Roermond.

Seksuele opvoe­ding op school

Yvonne Koopman

Waarom is er op de basis­school aan­dacht voor lessen seksuele opvoe­ding en waarom aan steeds jon­gere kin­de­ren. Ouders wor­den soms onaangenaam verrast wanneer deze lessen, aan­ge­kon­digd of onaan­ge­kon­digd, een heel ander beeld schetsen van de bele­ving van seksua­li­teit dan zij in hun opvoe­ding mee willen geven. Aan de hand van enkele praktijk­voor­beel­den en concrete tips bespreken we de moge­lijk­he­den hoe ouders hierop zou­den kunnen rea­geren.

Workshop­lei­ders: Yvonne Koopman (jour­na­liste en moe­der van 2 tieners) en Monique Dankers.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •