Fotoserie opGROEIsymposium 2016

gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2016
foto: Wim Koopman
Fotoserie opGROEIsymposium 2016

Een geslaagd opgroei­sym­po­sium over relaties & seksua­li­teit met grote opkomst en inte­res­sante sprekers uit binnen en bui­ten­land vond zater­dag 5 maart 2016 plaats in Hilversum, in het St. Anna­ge­bouw achter de sta­tige Vitus­kerk.

Het symposium bood een gevarieerd pro­gram­ma met pre­sen­ta­ties door kape­laan Luc Simons, Sophia Kuby en Maureen Altorf, de boek­presen­tatie van het in het Neder­lands ver­taalde boek ‘Sterker dan de haat’ door de auteur Tim Guénard - die door Betsaida speciaal naar Neder­land was gehaald -, workshops en een gezellig bezochte af­slui­ten­de borrel.

Gesterkt door een goed ver­zorgde lunch kon men in de mid­dag workshops volgen van diverse sprekers. Ook de hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Hendriks, en de pastoor van de Vitus­kerk, pastoor Dresmé, toon­den hun waar­de­ring door hun aanwe­zig­heid.

We kunnen terugkijken op een bui­ten­ge­woon geslaagd symposium!


Fotoreportage

Klik op een foto voor een uitvergroting.opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •