Artikel in Katholiek Nieuwsblad van 19 februari 2016

gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2016
Artikel in Katholiek Nieuwsblad van 19 februari 2016

Dat een gezin bestaat uit een man en een vrouw met hun eventuele kin­de­ren, mag je te­gen­woor­dig (bijna) niet meer als logisch of van­zelf­spre­kend aan­ne­men. Als je daar wel voor wilt uit­ko­men, is goede vor­ming wezen­lijk zodat je als krach­tige ouders de prach­tige bood­schap van liefde en relaties, inclusief het on­der­werp seksua­li­teit, kunt mee­ge­ven.

Daar­mee begint een opinie in Katho­liek Nieuws­blad van 19 februari.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •