Sterker dan de haat

Boekpresentatie door auteur Tim Guénard

gepubliceerd: vrijdag, 5 februari 2016
Sterker dan de haat

De Neder­landse vertaling van het boek Plus fort que la haine - Sterker dan de haat verschijnt zeer bin­nen­kort bij uit­ge­ve­rij Betsaida. Tijdens het opGROEIsymposium zal het wor­den ge­pre­sen­teerd.

Tim Guénard bij opGROEIsymposium

Op zater­dag 5 maart 2016 wordt dit boek ge­pre­sen­teerd tij­dens het opGROEIsymposium in Hilversum. Voor deze boek­pre­sen­ta­tie komt Tim Guénard zelf naar Neder­land. Hij zal kort ver­tellen over zijn boek en daar­naast nog een mini­le­zing van een half uur ver­zorgen.

Het opgroei­sym­po­sium met als thema: “Als krach­tige ouders een prach­tige bood­schap brengen”, wil ouders en andere opvoe­ders bemoe­digen in hun rol om kin­de­ren en tieners te ver­tellen over liefde en seksua­li­teit en Gods plan daar­mee. Diverse inte­res­sante sprekers gaan op hun eigen manier in op het thema en ook Tim Guénard levert daar zijn bijdrage aan.

Boek - Sterker dan de haat

Tim Guénard - Sterker dan de haatTim (Philippe) Guénard werd geboren in 1958. In het boek Sterker dan de haat ver­telt hij over de pijn van zijn kin­der­ja­ren, zijn gebroken jeugd, zijn neergang in de criminali­teit en over de gene­zing van zijn inner­lijke won­den. Tim Guénard is gehuwd en vader van vier kin­de­ren. In zijn huis in de Pyreneeën vangt hij mensen in moei­lijk­he­den op.

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •