Voorbespreking met Angela Crott

gepubliceerd: woensdag, 27 januari 2016

Vandaag, woens­dag 27 januari 2016, hebben we met een van de sprekers van het Opgroei­sym­po­sium nader kennis gemaakt. We waren te gast bij Angela Crott.

Als historica heeft ze onder­zoek gedaan naar jongens en opvoe­ding en van daaruit heeft ze een inte­res­sante kijk op jongens in het gezin, in het onder­wijs en de verschillen tussen jongens en meisjes. Super leer­zaam - als moe­ders van zonen kwamen we goed aan onze trekken.

Dus ouders van zonen, en leer­krachten/katecheten met jongens in de klas: noteer 5 maart in je agenda en geef je op!

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •