Audio opGROEIsymposium 2014

gepubliceerd: donderdag, 9 oktober 2014
Audio opGROEIsymposium 2014

Zo’n hon­derd mensen uit het hele land kwamen eind sep­tem­ber naar Hilversum voor het (eerste) opGROEIsymposium met als thema ‘seksua­li­teit als opGAVE’. De dag, met lezingen, work­shops en een forum, bleek dui­de­lijk in een behoefte te voor­zien.

Enkele organi­sa­ties, zoals het IHGO (Instituut voor huwe­lijk, gezin en opvoe­ding), Samuel Advies en de afdeling huwe­lijk & gezin van Bisdom Roermond had­den zich voor dit symposium sterk gemaakt om katho­lie­ke ge­zin­nen en allen die bij de opvoe­ding betrokken zijn, een po­si­tie­ve inkijk te geven op hoe de Kerk denkt en spreekt over seksua­li­teit. De leven­dige lunch en borrel lieten zien dat opvoe­ders zich zorgen maken en zoeken naar wegen om de seksuele opvoe­ding vorm te geven.

Radio Maria heeft de hele dag opnamen gemaakt en een deel recht­streeks uitgezon­den. Hier kun je beide lezingen be­luis­te­ren.

 Prof. William Newton 

 ‘Het plan van God voor de mens’, over de theo­lo­gie van het lichaam.

Kees van der Staaij

De maat­schap­pij, de praktijk waarin we kin­de­ren opvoe­den’

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •