Programma

Programma

Programma opGROEIsymposium

Het pro­gram­ma bestaat uit drie lezingen en twee work­shoprondes. Van de vier work­shops kun je er dus twee volgen. Op de dag zelf kun je je keuze aan­ge­ven. Onder de knoppen ‘details’ staan de lezingen en work­shops nader be­schre­ven.

Thema

Bouwen aan ver­trouwen. Over gezonde relaties tussen ouders, kerk en school.

Pro­gram­ma

tijd ac­ti­vi­teit
9.30 uur Ontvangst, registratie, koffie / thee
10.15 uur Welkom

10.30 uur
Lezing I - Luc Simons pr.
Opvoe­den vanuit ker­ke­lijk per­spec­tief:
Ouders als eerste opvoer­ders en hoe anderen daarin onder­steunend (kunnen) zijn

11.30 uur
Lezing II - Nicki Pouw-Verweij
Opvoe­ding vanuit poli­tiek per­spec­tief:
Vrij­heid van onder­wijs en de relatie tussen ouders en de over­heid
12.30 uur Lunch

13.30 uur
Lezing III - Loles Bobo
Opvoe­ding vanuit edu­ca­tief per­spec­tief:
Seksuele vor­ming en de (katho­lie­ke) school - een praktijk­voor­beeld
14.00 uur Gelegen­heid tot het stellen van vragen
14.25 uur Work­shopronde I
15.05 uur Pauze
15.15 uur Work­shopronde II
16.00 uur Gebeds­mo­ment
16.15 uur Borrel
17.00 uur Einde
­
wijzi­gingen voorbe­hou­den

Work­shops

 1. Pre­sen­ta­tie van het project ‘Liefde, Leven en Lichaam’
  seksuele opvoe­ding binnen het gezin
  Yvonne Koopman en Marieke Goes
 2. Voorbij de sprakeloos­heid over seksuele opvoe­ding
  Gesprek o.l.v. een ouder: Remco Bangma
 3. Seksuele opvoe­ding op school: Maak een eigen plan van aanpak
  Loles Bobo Ruiz
 4. Poli­tieke kaders scheppen voor een gezonde seksuele opvoe­ding
  Gerdien LasscheopGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •