Het OpGROEIsymposium wil opvoeders in de brede zin van het woord sterken in hun opvoedende taak m.n. op het vlak van lichamelijkheid en seksualiteit. De inleidingen en workshops zijn erop gericht om vanuit de domeinen van onderwijs, politiek, media en wetenschap de deelnemers te voeden met informatie en tevens om hen de gelegenheid te geven tot uitwisseling.

Zaterdag 9 oktober 2021 - ‘De Schuilplaats’ te Ede

Goddelijke diversiteit - Gender als ingeweven of ingegeven

Vanwege het belang van de persoonlijke ontmoeting heeft het team toch besloten voor uitstel en een nieuwe datum i.p.v. een online-versie van het symposium.

Thema

Het thema van dit jaar verkent het thema ‘diversiteit’ en m.n. de vraag in hoeverre de christelijke bipolaire antropologie ook in onze tijd nog houdbaar is en verdedigd kan en mag worden.

Corona

Omwille van de Coronaprotocollen is de organisatie uitgeweken naar een ruimere locatie en wordt er ook gewerkt aan een online symposium, mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om fysiek bijeen te komen.

met:

 • Sprekers uit binnen- en buitenland
 • Praktische handreikingen
 • Ontmoeting tijdens o.a. lunch en borrel
 • Workshops
 • Boekentafel
 • Presentatie van organisaties
 • Gebedsviering

voor alle opvoeders:

 • (groot)ouders
 • leerkrachten
 • jeugdwerkers
 • gezondheidswerkers
 • pastoraal werkenden
 • geïnteresseerden

Flyers

Er wordt een flyer gemaakt. Zodra die beschikbaar is kunt u de digitale flyer (PDF) downloaden en/of een set flyers bestellen per e-mail. Helpt u mee het symposium bekend te maken in uw parochie, bij vrienden of vereniging?

Belang van het gezin

“Laat mij in alle eenvoud tot de gezinnen in Nederland zeggen hoe belangrijk hun taak is voor de ontplooiing van de mens. In de schoot van een hecht gezin leert men bemind te worden, anderen lief te hebben en ook zichzelf.

In het gezin verwerft men de persoonlijke vrijheid en het onderscheidingsvermogen, die ervoor kunnen zorgen dat men niet de speelbal wordt van schadelijke sociale pressie.

Dankzij de rijpheid, waartoe men in het gezin is gekomen, kan men een positieve bijdrage leveren aan een menselijke en christelijke maatschappij.”

H. Johannes Paulus II, 14 mei 1985 tijdens zijn bezoek aan NederlandopGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •