Zaterdag 9 oktober 2021 - ‘De Schuilplaats’ te Ede

Goddelijke diversiteit - Gender als ingeweven of ingegeven

Vanwege het belang van de persoonlijke ontmoeting heeft het team toch besloten het symposium niet in het voorjaar 2021 te laten doorgaan of er een een online-versie van te maken. De nieuwe datum voor het opGROEIsymposium, waarbij we ervan uitgaan dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, is zaterdag 9 oktober 2021.

Thema

Het thema in oktober gaat in op ‘diversiteit’ en met name de vraag in hoeverre de christelijke bipolaire antropologie ook in onze tijd nog houdbaar is en verdedigd kan en mag worden.

onderdelen:

 • Sprekers uit binnen- en buitenland
 • Praktische handreikingen
 • Ontmoeting tijdens o.a. lunch en borrel
 • Workshops
 • Boekentafel
 • Presentatie van organisaties
 • Gebedsviering

doelgroepen:

 • (groot)ouders
 • leerkrachten
 • jeugdwerkers
 • gezondheidswerkers
 • pastoraal werkenden
 • geïnteresseerden

details op een rij:

datum: zaterdag 9 oktober 2021
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
locatie: De Schuilplaats, Otterloseweg 18a, Ede
crèche: Opvang voor kinderen van 0-5 jaar
Toegang: € 25 per persoon
incl. koffie/thee, uitgebreide lunch (coronaproof) en borrel achteraf
kinderen 0-5 jaar gratis / jongeren t/m 18 jaar betalen € 12,50

Flyers

Flyer opGROEIsymposium 2021

Er is weer een flyer gemaakt die je als pdf kan downloaden. Ook is het mogelijk een set flyers te bestellen door een e-mail te sturen. Help je mee het symposium bekend te maken in uw parochie, bij vrienden of vereniging?

Belang van het gezin

“Laat mij in alle eenvoud tot de gezinnen in Nederland zeggen hoe belangrijk hun taak is voor de ontplooiing van de mens. In de schoot van een hecht gezin leert men bemind te worden, anderen lief te hebben en ook zichzelf.

In het gezin verwerft men de persoonlijke vrijheid en het onderscheidingsvermogen, die ervoor kunnen zorgen dat men niet de speelbal wordt van schadelijke sociale pressie.

Dankzij de rijpheid, waartoe men in het gezin is gekomen, kan men een positieve bijdrage leveren aan een menselijke en christelijke maatschappij.”

H. Johannes Paulus II, 14 mei 1985 tijdens zijn bezoek aan NederlandopGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •