Doelstelling

Het OpGROEIsymposium wil opvoeders in de brede zin van het woord sterken in hun opvoedende taak m.n. op het vlak van lichamelijkheid en seksualiteit. De inleidingen en workshops zijn erop gericht om vanuit de domeinen van onderwijs, politiek, media en wetenschap de deelnemers te voeden met informatie en tevens om hen de gelegenheid te geven tot uitwisseling.

Volgende: Zaterdag 9 oktober 2021 - ‘De Schuilplaats’ te Ede

Goddelijke diversiteit - Gender als ingeweven of ingegeven

Vanwege het belang van de persoonlijke ontmoeting heeft het team toch besloten het symposium niet in het voorjaar 2021 te laten doorgaan of er een een online-versie van te maken. De nieuwe datum voor het opGROEIsymposium, waarbij we ervan uitgaan dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, is zaterdag 9 oktober 2021.

Thema

Het thema in oktober gaat in op ‘diversiteit’ en met name de vraag in hoeverre de christelijke bipolaire antropologie ook in onze tijd nog houdbaar is en verdedigd kan en mag worden.

onderdelen:

 • Sprekers uit binnen- en buitenland
 • Praktische handreikingen
 • Ontmoeting tijdens o.a. lunch en borrel
 • Workshops
 • Boekentafel
 • Presentatie van organisaties
 • Gebedsviering

doelgroepen:

 • (groot)ouders
 • leerkrachten
 • jeugdwerkers
 • gezondheidswerkers
 • pastoraal werkenden
 • geïnteresseerden

Flyers

Er wordt een flyer gemaakt. Zodra die beschikbaar is kun je de digitale flyer (PDF) downloaden en/of een set flyers bestellen per e-mail. Help je mee het symposium bekend te maken in uw parochie, bij vrienden of vereniging?

Belang van het gezin

“Laat mij in alle eenvoud tot de gezinnen in Nederland zeggen hoe belangrijk hun taak is voor de ontplooiing van de mens. In de schoot van een hecht gezin leert men bemind te worden, anderen lief te hebben en ook zichzelf.

In het gezin verwerft men de persoonlijke vrijheid en het onderscheidingsvermogen, die ervoor kunnen zorgen dat men niet de speelbal wordt van schadelijke sociale pressie.

Dankzij de rijpheid, waartoe men in het gezin is gekomen, kan men een positieve bijdrage leveren aan een menselijke en christelijke maatschappij.”

H. Johannes Paulus II, 14 mei 1985 tijdens zijn bezoek aan NederlandopGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •