OpGROEIsymposium maakt in 2019 ondereel uit van 
het ‘International Symposium Theology of the Body’

Zaterdag 28 t/m 30 juni 2019 - Kerkrade

Abdij Rolduc, Heyendallaan 82

Je wilt dat je kind tot een gelukkige volwassene opgroeit en seksualiteit in zijn/haar leven de plaats krijgt zoals door God bedoeld. In de opvoeding leg je daar de basis voor en dat is een hele uitdaging.
Daarom wordt dit jaar voor de vierde maal het opGROEIsymposium gehouden, deze keer in Kerkrade.

met:

  • Gasten uit binnen- en buitenland
  • Praktische handreikingen
  • Lunch met ontmoeting

voor alle opvoeders:

  • (groot)ouders
  • leerkrachten
  • jeugdwerkers
  • gezondheidswerkers
  • pastoraal werkenden
  • geïnteresseerden

Flyers

Er worden nieuwe flyers gemaakt. Zodra die beschikbaar is kunt u de digitale flyer (PDF) downloaden en/of een set flyers bestellen per e-mail. Helpt u mee het symposium bekend te maken in uw parochie, bij vrienden of vereniging?

Belang van het gezin

“Laat mij in alle eenvoud tot de gezinnen in Nederland zeggen hoe belangrijk hun taak is voor de ontplooiing van de mens. In de schoot van een hecht gezin leert men bemind te worden, anderen lief te hebben en ook zichzelf.

In het gezin verwerft men de persoonlijke vrijheid en het onderscheidingsvermogen, die ervoor kunnen zorgen dat men niet de speelbal wordt van schadelijke sociale pressie.

Dankzij de rijpheid, waartoe men in het gezin is gekomen, kan men een positieve bijdrage leveren aan een menselijke en christelijke maatschappij.”

H. Johannes Paulus II, 14 mei 1985 tijdens zijn bezoek aan Nederland


 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •