Save-the-date OpGROEIsymposium: 28 t/m 30 juni 2019

gepubliceerd: zondag, 23 december 2018
Save-the-date OpGROEIsymposium: 28 t/m 30 juni 2019

Sinds 2014 heeft er drie keer een opGROEIsymposium plaatsgevonden in Hilversum. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders, opvoeders, pastoraal werkenden, docenten en andere belangstellenden te ondersteunen bij de seksuele opvoeding.

Aansluiten bij Internationaal symposium

In 2019 zal het opGROEIsymposium aansluiten bij een internationaal Symposium, namelijk het vijfde ‘International Symposium Theology of the Body’, wat zal plaatsvinden van vrijdag 28 t/m zondag 30 juni 2019 in Rolduc (Kerkrade).

U bent van harte uitgenodigd om aan dit Internationale Symposium deel te nemen. Mocht deelname aan een tweedaags symposium voor u niet haalbaar zijn, dan het is ook mogelijk om alleen zaterdag 29 juni 2019 deel te nemen. Op deze dag zal de organisatie van het OpGROEIsymposium ook een aantal workshops aanbieden, zoals u dat van ons gewend bent.

Breed palet aan sprekers en onderwerpen

De organisatie van het internationale Symposium heeft gekozen voor een breed palet aan onderwerpen en sprekers. Zij zullen vanuit hun eigen vakgebied laten zien hoe de christelijke kijk op de mens in de ‘Theologie van het Lichaam’ van paus Johannes Paulus II tot uitdrukking komt. Zo zullen er naast theologen en filosofen ook sprekers uit het medische veld, het onderwijs en de politiek aan het woord komen.

Praktische informatie

Meer informatie over het internationale Symposium en de bijdrage door het OpGroeisymposium voor de zaterdag volgt spoedig. U kunt alvast meer lezen over eerdere symposia Theology of the Body (in het Engels).

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en hopelijk tot in juni!

Het organisatieteam van het OpGROEIsymposium

 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •