Sprekers 2017

Sophia Kuby

Birgit Kelle

Birgit Kelle is Duits journaliste, publiciste en voorzitter van ‘Frau 2000plus’, het thema bespreken in relatie tot de gendervraagstukken die zo actueel zijn in onze samenleving.

Lambert Hendriks

Priester en docent moraaltheologie, gaat in op de inhoud en achtergronden van de seksuele moraal van de katholieke Kerk.

Eppo Bruins

Vanwege de voortgaande kabinetsonderhandelingen is het voor Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, helaas niet mogelijk om aan het opGROEIsymposium deel te nemen. Voor hem in de plaats is zijn collega, Kamerlid Eppo Bruins, bereid gevonden een van de hoofdlezingen te geven.

Eppo Bruins zit namen de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Hij is natuurkundige en o.a. hoofdredacteur van DenkWijzer, het blad van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Hij is woordvoerder onderwijs, wetenschap, economische Zaken (innovatie, ondernemerschap, bedrijfslevenbeleid), infrastructuur en media.

Workshops

Kijk ook op de pagina Programma voor een beschrijving van de workshops.
 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •