Doelstelling

Doelstelling
Doelstelling

Het spreken van ouders met hun kinderen over seksua­li­teit is één van de mooiste en belangrijkste taken in de opvoeding, omdat het gaat om het meest wezenlijke en nood­zakelijke van ons bestaan: de uitdrukking van de liefde en het doorgeven van het leven. Het vraagt om fijn­gevoelig­heid voor de signalen die kinderen afgeven, inlevings­ver­mogen in de leefwereld van het kind, fingerspitzengefühl voor het juiste moment van spreken, een open hart voor hun vragen en een barm­hartig hart waar de kinderen al verder zijn gegaan op dit gebied dan goed is.

Christenen (evenals Joden en moslims) geloven in de schepping van de wereld; dat God een plan heeft gelegd in deze wereld, in ons leven, in ons lichaam, een plan van liefde, dat mooi, goed en waar is. Dat plan heeft hij ons geopen­baard doorheen het onderweg zijn met zijn volk, zoals we kunnen lezen in de H. Schrift en de leringen van de Kerk. Het is een plan dat we ook kunnen zien in de scheppingsorde. Onze taak is ons bewust te worden van de waarheid, schoonheid en goedheid van dat plan, ervoor te kiezen en ernaar te handelen. Onze vrijheid ligt immers besloten in het trouw aanvaarden en leven van Gods scheppingsplan. Dit laat zien dat seksuele opvoeding en geloofs­opvoeding niet los van elkaar staan, maar idealiter elkaar overlappen en aanvullen.

Het zelf leren zien, erkennen en leven van het plan van God, plan met ons lichaam, ons ‘man’ en ‘vrouw’ zijn, d.w.z. met onze seksua­li­teit is voor onszelf al een opgave. Het doorgeven van onze kennis en ervaring op dit vlak aan onze kinderen is misschien een nog grotere opgave. Zeker in een wereld waar informatie op het vlak van seksua­li­teit zo frontaal wordt aangereikt, voelen ouders, opvoeders en onder­wijzenden zich vaak onmachtig en overruled. Men heeft vaak het gevoel ‘te laat’ te zijn met een gesprek over dit onderwerp, omdat in de omgeving seksueel getinte informatie en beelden zo massaal aanwezig zijn, informatie die vaak slechts deel­aspecten van de seksua­li­teit als de enige en volledige waarheid aanreikt . Ook het vinden van een ‘juiste gereed­schaps­kist van woorden’ is niet eenvoudig.

Daarom is het idee geboren om een dag te organiseren waarin het binnen­leiden van kinderen in de wereld van het ‘man’ en ‘vrouw’ zijn centraal staat. Het wil een dag zijn waar we onszelf bewust willen afvragen waar we zelf staan en waartoe we geroepen zijn. Een dag van toerusting en informeren, maar ook een dag van delen en elkaar bemoedigen en niet in de laatste plaats een dag om samen te bidden tot de Schepper van ons leven.
 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •