Contact

Contact

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium is een initiatief van een aantal particulieren en enkele organisaties die actief zijn op het gebied van gezin&opvoeding, waaronder:

  • Samuel Advies
  • Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO)
  • Centrum voor Huwelijk & Gezin (CHG) van Bisdom Roermond
  • Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)

Mijn kind, ik gun je het beste

Het symposium biedt opvoeders de gelegenheid zichzelf te verdiepen in hun mooie en belangrijke taak om kinderen de weg te wijzen in de wereld van het ‘man’ en ‘vrouw’ zijn, in het licht van onze verbondenheid met God, onze Schepper.
 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •