opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig!

OpGROEIsymposium - Prachtig en Krachtig

Zaterdag 5 maart 2016 - Hilversum

Sint-Annagebouw - achter de Vituskerk

met:

  • Gasten uit binnen- en buitenland
  • Praktische handreikingen
  • Lunch met ontmoeting

voor alle opvoeders:

  • (groot)ouders
  • leerkrachten
  • jeugdwerkers
  • gezondheidswerkers
  • pastoraal werkenden
  • geïnteresseerden
Flyer opGROEIsymposium 5 maart 2016

Flyers

Download hier de flyer in PDF formaat of bestel een set flyers per e-mail.

Belang van het gezin

“Laat mij in alle eenvoud tot de gezinnen in Nederland zeggen hoe belangrijk hun taak is voor de ontplooiing van de mens. In de schoot van een hecht gezin leert men bemind te worden, anderen lief te hebben en ook zichzelf.

In het gezin verwerft men de persoonlijke vrijheid en het onderscheidingsvermogen, die ervoor kunnen zorgen dat men niet de speelbal wordt van schadelijke sociale pressie.

Dankzij de rijpheid, waartoe men in het gezin is gekomen, kan men een positieve bijdrage leveren aan een menselijke en christelijke maatschappij.”

H. Johannes Paulus II, 14 mei 1985 tijdens zijn bezoek aan Nederland


 

opGROEIsymposium  •  Prachtig & Krachtig  •  (06) 83 45 14 25  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •